Nap Labor Blog

Hírek napenergia hasznosítással kapcsolatban

 • Címlap
  Címlap Itt találod az összes blogbejegyzést.
 • Kategóriák
  Kategóriák Megjeleníti a blogban található kategóriák listáját.
 • Címkék
  Címkék Cimkék listájának megjelenítése, melyek használatban vannak a naplóban.

További izgalmas változások a Naperőművek engedélyeztetésében

 • Betűméret: Nagyobb Kisebb
 • Nyomtatás

Az év eleje további érdekes rendeletek hatályba lépésével járt, amik mind hatással vannak a naperőművek engedélyeztetési folyamatára. Változott a Kormányhivatalok eljárásrendjét szabályzó rendelet, elvileg jelentősen lerövidült az építési engedély ügyintézése. Az OTÉK változása szerint bizonyos esetekben figyelmen kívül hagyhatóak a Helyi Építési Szabályok, ha valaki naperőművet létesít. Rövid határidőn belüli rendkívüli adatszolgáltatást írtak elő azoknak a KÁT jogosultsággal rendelkezőknek, akik még nem kezdték el a beruházást. Mi lesz azzal, aki nem teljesíti??

Naperőmű építési engedély - 25 nap vagy sokkal több?

A naperőművek építési engedélyét a Kormányhivatalok adják ki. (Lásd korábbi bejegyzésünket!) Tavaly még az engedély beadásától kezdve erre 90 napjuk volt, ami alatt a Hivatal megkereste az összes szükséges szakhatóságot is – környezetvédelmi, tájvédelmi, katasztrófavédelmi, jegyzői, bányakapitánysági, közútkezelői és egyéb releváns szakhatósági hozzájárulásokat kért be az engedélyhez. Az új eljárásrend szerint minderre 25 napja van idéntől a Kormányhivataloknak! Sőt, kiemelt projektek esetében az ügyintézés mindössze 15 nap. Ez nyilvánvalóan lehetetlen. Mi lesz a megoldás?

A környezet- és tájvédelmet, valamint a bányakapitányságot még meg lehet oldani ennyi idő alatt, mivel ezek ma már a Kormányhivatal alá integrált osztályok. A Katasztrófavédelem és a helyi Jegyző azonban már az adminisztratív folyamattal sem fér bele ebbe az időbe. Mivel a határidő be nem tartása esetén a Hivatalnak vissza kell fizetnie az eljárás díját, így nagy az esély, hogy a nem tökéletes kérelmek nagy részét valamilyen indokkal inkább elutasítják majd, mintsem megpróbálnák a lehetetlent megoldani. Ez pedig igen hátrányos helyzetbe hozhatja az engedély kérőket, miközben a rendelet módosítása pont a folyamatok könnyítését, gyorsítását hivatott szolgálni.

Jelenleg az látszik a legjobb megoldásnak, ha a „külsős” szakhatóságokat inkább megkeressük mi, még azelőtt, hogy beadnánk az építési engedély kérelmet a Kormányhivatalba. Ez hosszabb előkészítési idő, több munka és előzetes egyeztetés, de talán jobb esély arra, hogy a Hivatal belefér a 25 napos határidőbe. Véleményünk szerint ezzel a megoldással részben tehermentesülnek a Hivatalok és talán valóban hamarabb (összesen kb. 2 hónap alatt) lesz a beruházó kezében építési engedély.

OTÉK - naperőmű a HÉSZ ellenére is?

Érdekes változás történt a helyi építési rendeleteket, szabályokat szabályozó OTÉK-ban. Eszerint az alábbi övezetekben a helyi építési szabályzatra tekintet nélkül lehet 500kW alatti naperőművet építeni!

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

32
§ (3) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű – a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető

a)kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, – temető területét kivéve – különleges terület építési övezetben, továbbá
b)közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület övezetben, – temető területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve – különleges beépítésre nem szánt terület övezetben.

 
Rendkívüli KÁT adatszolgáltatás - elbukható a megszerzett jogosultság? 

Végül egy  rendkívüli adatszolgáltatásra kormány rendelet (4/2018. (II. 2.)) rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezi mindazokat a KÁT jogosultakat (érvényes KÁT határozattal rendelkezőket), akik még nem kezdtek bele az építkezésbe. Érdekes kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik a megadott rövid határidőn belül nem tudnak megfelelni az adatszolgáltatási kötelezettségnek. A rendelet jelenleg csak arra kötelez, hogy amennyiben a szükséges feltételek nem adottak, akkor erről nyilatkozni kell. Hogy ekkor mi történik, az jelenleg nem világos. Mivel a rendelet a KÁT jogosultság megállapítási szabályait (azaz a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet) módosította, ezért még az is lehet, hogy a feltételeket nem teljesítő egyszerűen elveszti a megszerzett KÁT jogosultságát…

A rendkívüli adatszolgáltatás keretében az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához;
b) a napelemes erőműnek a beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható;
c) a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a villamos hálózathoz, továbbá a KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja;
d) nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról.

Ha a KÁT termelő telephely-módosítási kérelme van folyamatban, akkor az adatszolgáltatást a módosítási kérelemben megjelölt új helyszínre vonatkozóan kell teljesíteni.

Az a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezett KÁT termelő, aki nem rendelkezik a felsorolt dokumentumokkal, az az ennek tényéről szóló nyilatkozatot köteles a Hivatalhoz benyújtani 2018. február 22-ig.

A fenti adatszolgáltatás alól mentesül a KÁT termelő, ha 2018. február 22-ig igazolja valamely alábbi mentesülési jogcím fennállását:
a) a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte,
b) a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte,
c) a napelemes beruházását a Kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,

Automatikusan mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól az alábbi KÁT termelők:
a) aki 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést,
b) akinek a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került,
c) aki a KÁTR 6. § (2) bekezdés szerinti határidőig nem kezdte meg a termelést és a KÁTR 6. § (2a) bekezdése szerinti hosszabbítást sem kérvényezte.

Az  a  napelemes erőműre vonatkozó, e  rendelet szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő, aki nem rendelkezik az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi dokumentummal, az ennek tényéről szóló nyilatkozatát köteles a Hivatalhoz benyújtani az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül.

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez és a mentességi feltételek igazolásához a MEKH elektronikus formanyomtatványt tesz közzé várhatóan legkésőbb 2018. február 12-ig.

- naperőmű 4135 megjelenés
Blog bejegyzés értékelése:

KÉRJEN AJÁNLATOT

Ha felkeltettük érdeklődését, lépjen velünk kapcsolatba a

Kapcsolat

menüponton keresztül!

A Nap Labor Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli az adatokat. A honlapunkon az oldal használatához elengedhetetlen és a felhasználást megkönnyítő, továbbá látogatottság analitikai célú cookie-kat (sütiket) használunk. Kérjük olvassa el adatkezelési szabályzatunkat az alábbi kapcsolóra kattintva. Amennyiben az „Elfogadom” kapcsolót választja, illetve a honlapunkat tovább használja, azzal elfogadja az itt leírtakat.