Nap Labor Kft. - ingyennapelem.hu logo


A tudomány mai állása szerint a Nap az elmúlt 4,5 milliárd évben nem emelte az energia árát.

 
 

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei


Az adatkezelő megnevezése: Nap Labor Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Az adatkezelő levelezési címe: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 4/a.

Az adatkezelő képviselője, az adatkezelésért felelős vezető: Tóth Péter ügyvezető igazgató

Az adatkezelő e-mail címe: info(kukac)sunlab.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +3626336407

Az adatkezelő honlapja: www.ingyennapelem.hu(mely elérhető a www.sunlab.hués a www.naplabor.hucímen keresztül is)


2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama


2.1. A cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król: 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A honlap látogatói a következő linkre való kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát:

http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k (sütik) minden böngészőben letilthatók! A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken találhat:

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]
 Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]

 

2.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: 
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

A kezelt adatok köre:
A megrendeléshez név, telefonszám lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatkezeléshez a hozzájárulását a megrendelésben közölt adatok megadásával adja meg, a megrendelt szolgáltatás vagy árú igénybe vételét követően az már nem vonható vissza, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az adat feldolgozásában részt vevő könyvelő iroda:

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Profi-T Adótanácsadó Bt.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1119 Budapest, Sopron út 72.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-2034285


2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: 
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

2.4. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő nem küld hírlevelet, ilyen céllal adatokat nem tárol.

 

2.5. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az Adatkezelő nem küld reklámokat, ilyen céllal adatokat nem tárol. A honlapon cookie-t (sütit) használunk, a 2.1 pontban leírtak szerint.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: 
Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezeléshez során cookie-k segítségével az Adatkezelő rögzíti, hogy milyen termékeket keresett fel korábban.

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonása.

 

2.6. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: 
Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket levelezésünkben tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.


2.7. A jótállási igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése: 
Az Adatkezelő az általa értékesített egyes termékekre 1 év jótállást vállal. Ennek időtartamára az adatkezelő a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve az igény érvényesítéséhez szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja, továbbíthatja.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: 
A jótállási igény érvényesítése.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat az Adatkezelő legkevesebb a jótállás időtartamáigkezeli.

 

2.8. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő nem kér regisztrációt, ilyen céllal adatokat nem tárol.

 

2.9. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

2.10. Egyéb rendelkezések

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

Az Adatkezelő nem vesz igénybe Adatfeldolgozó vagy adatkezelő szolgáltatást, adatokat nem ad ki ilyen szolgáltatást végzőknek.

 

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok


Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

- a tájékoztatáshoz való jog, 
- az adatok helyesbítéséhez való jog, 
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,


- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Adatkezelő elérhetőségét az 1. pont tartalmazza.


6. Jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.


7. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés


Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek a marketingtevékenységével összefüggő adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Adatkezelő az itt körülírt módon kezelt adatokkal marketing tevékenységet nem végez.

 


8. Adatkezelési tájékoztató módosítása


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Az adatkezeléssel összefüggő szabályzatot és azok esetleges módosítását a honlapon teszi közzé. A honlapot felkeresőket külön ablakban tájékoztatja az adatkezelési tudnivalókról.  A látogató a honlap további használatával elfogadja a honlapon publikált adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Napelem árajánlat készítése magánszemélyeknek


Kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül!

Szükséges napelemes rendszer kulcsrakész ára, kompletten:

Nettó:

ÁFA:

Bruttó:

A rendszer az alábbiakat tartalmazza:

 • - , teljesítményű rendszer
 • 1 db -
 • 1 szett - Tartószerkezet ferde cseréptetőre, álló panelek egymás mellett
 • 1 szett - HENSEL EnySun AC védelem előírás szerint
 • 1 szett - Villamos segédanyagok
 • 1 szett - Tervezés, engedélyezési dokumentáció
 • 1 nap - Szállítás, szerelés, beüzemelés

Várható termelés:

kWh/év

Várható megtakarítás:

/év villanyszámla megtakarítás


A napelemek teljesítményére legalább 10 évig 90%-os, legalább 25 évig 80%-os gyártói teljesitménygaranciát, az inverterre 5 év, az egyéb szerelvényekre, munkára 10 év garanciát biztositunk a szállitási szerződésben megadott részletek szerint.

Feltételeztük, hogy az inverterek elhelyezhetők tűzeseti távkapcsoló nélkül, az OTSz vonatkozó előírásának megfelelően (pl. kültéren). Ha a távlekapcsoló kiépítése elkerülhetetlen, akkor annak várható nettó extra költsége 64.000 Ft.

Pest megyén kívül további szállítási költség is felmerülhet! Az itt közölt árak a tájékoztatást szolgálják, a rendszer árát a helyszín ismeretében pontosítani kell! Amennyiben kéri az ajánlat pontosítását, úgy kérjük küldje el nekünk e-mailben, vagy töltse fel az alábbiakban a következőket:

 • Pontos címmegjelölés. Nagy segítség a Google Térkép alkalmazás segítségével megadni a pontos koordinátákat, amit a térképet felnagyítva pontosan a házára kattintva a bal felső sarokban az alkalmazás kiír.
 • Minél több fotó az épület rendelkezésre álló tetőfelületeiről, belátható távolságból.
 • Ha létezik: tervrajzok, tetőrajzok, kiviteli tervek az adott épületről.
 • Éves elszámoló villanyszámla minden oldala beszkennelve, vagy fotózva.

Az inverter és a panelek adatlapja letölthető, további információk ITT

Árnyékos tetőfelületek esetén lehetőség van ugyanezen az áron MAXIM cellaoptimalizálóval szerelt SunTech vagy hasonló minőségű panellel kérni a rendszert. A felmérést és az ehhez kapcsolódó átfogó energetikai tanácsadást energetikai tanácsadó partnerünk, a Mandarin Consulting végzi, akik igény esetén teljes körű hitel ügyintézést is vállalnak. Amennyiben az ajánlat pontosítását kéri, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait továbbítjuk a Mandarin Consulting számára is, aki felveszik Önnel a kapcsolatot a felmérés egyeztetése érdekében.


Még gondolkozom, de kérem az ajánlatot e-mailben!

Érdekel az ajánlatuk, pontosítsuk! (Nem minősül az ajánlat elfogadásának)

Karrier

Legyen tagja egy kicsi, de lelkes, hatékony és vidám csapatnak! Pilisborosjenői székhellyel keresünk kollegákat az alábbi pozícíó(k)ba:

 

Jelenleg nem keresünk új munkatársakat.

 

Jelentkezni lehet az Kapcsolat menüpontban található központi e-mail címen, ahová fényképes önéletrajzot, néhány soros bemutatkozó levelet várunk. Kérjük jelezze bér elképzelését is!

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Pilisborosjenő térségében lakó jelentkezők (Pilisborosjenő, Üröm) előnyt élveznek!

 

Hálózati inverterek

Tervezési munkáink során természetesen a megrendelő igényeit vesszük maradéktalanul figyelembe. Amennyiben a megrendelő nem ragaszkodik egyetlen panel vagy inverter gyártóhoz sem, akkor általában az alábbi gyártók termékeivel tervezünk.

Paneleket, invertert önmagában nem árusítunk.

 
 
      
 
A Fronius családi vállalkozásként, 1945-ben kezdett akkumulátor töltőket és transzformátorokat gyártani. Invertereket is több, mint 60 éve gyártanak már. Bár mára 3200 dolgozóval a világ egyik legnagyobb napelemes invertergyártója lett, a (2013-ban) már 106 éves alapító, Günter Fronius még hetente bejárt a gyárba! Legtöbbször a menzán ebédelt, munkásai körében. Fronius bácsi 1907. novemberében született Nagyszebenben és 107 éves korában, 2015. júliusában hunyt el. (Fotó jobbra: Volker Weihbold, nachrichten.at) A céget már a 80-as évek óta két fia vezeti. A Fronius inverterek legnagyobb erőssége, hogy az utolsó diódáig minden alkatrésze, háza, részegysége az ausztriai gyárban készül. Ennek köszönhető magas minőségük, megbízható, jó hatásfokú működésük. 
 
Hazánkban a Fronius inverterek egyik legnagyobb előnye az is, hogy kiterjedt és felkészült magyarországi szervíz partner hálózattal rendelkeznek. Ez a mai napig egyedülálló a hazai solar inverter piacon. Így egy esetleges meghibásodás miatt nem kell az importőrhöz, telepítőhöz vagy gyártóhoz telefonálgatni, elegendő a legközelebbi Fronius Szervív Partnert megkeresni. A szervízek az alábbi térképes keresőn keresztül érhetők el (a térképbe belenagyítva):
Nap Labor Kft. a Fronius magyarországi szerviz partnere.
 
A Growatt bár fiatal inverter gyártó, készülékei mégis már a nemzetközi tesztek legjobb termelési eredményeivel büszkélkedhetnek. Kína legnagyobb inverter exportőreként 2014-re elérték az összesen 1,5 GW beépített teljesítményt! A Growatt gyár a nemzetközi hírű Sequoia Capital csoport résztulajdonában van – a figyelemre méltó portfolió tagja a Google, a Yahoo és a Hotmail is.
.
 
Az inverterek adatlapját megtalálja a letöltések menüpontban.
 
 

KÉRJEN AJÁNLATOT

Ha felkeltettük érdeklődését, lépjen velünk kapcsolatba a

Kapcsolat

menüponton keresztül!

Napelem megtérülés kalkulátor

Szeretné megtudni, hogy mennyi költséget takaríthat meg napelemes rendszerével?
Kalkulátorunk segítségével, néhány adat megadásával megtudhatja mennyi pénzt takarítanak meg Önnek napelemes rendszereink!

Igen, kiváncsi vagyok!

A Nap Labor Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli az adatokat. A honlapunkon az oldal használatához elengedhetetlen és a felhasználást megkönnyítő, továbbá látogatottság analitikai célú cookie-kat (sütiket) használunk. Kérjük olvassa el adatkezelési szabályzatunkat az alábbi kapcsolóra kattintva. Amennyiben az „Elfogadom” kapcsolót választja, illetve a honlapunkat tovább használja, azzal elfogadja az itt leírtakat.